ใบโพธิ์ปิดทองจารยันต์

ตำนานของขลัง ใบโพธิ์ปิดทองจารยันต์ หลวงปู่หา สุภโร พระญาณวิสาลเถร วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์

ใบโพธิ์ปิดทองจารยันต์ หลวงปู่หา 

ใบโพธิ์ปิดทองจารยันต์ หลวงปู่หา สุภโร พระญาณวิสาลเถร วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์

ใบโพธิ์ปิด ทองจารยันต์ หลวงปู่หา สุภโร พระญาณวิสาลเถร วัดสักกะวัน เนื่องจากว่าได้ได้โอกาสไปกราบหลวงปู่ที่วัด สำหรับท่านใดที่ได้ท่องเที่ยวแถว จ.กาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ปัจจุบันคือ

“พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ต้องหาจังหวะเข้าไปกราบหลวงปู่หา