พระนางพญา วัดโพธิ์

พระนางพญา วัดโพธิ์ ท่าเตียน

พระนางพญา วัดโพธิ์

พระนางพญา วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนฯ แตกกรุมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2482 ที่ วัดโพธิ์ฯ ท่าเตียน ในสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เข้ม เป็นเจ้าอาวาส โดยสันนิษฐานว่าเป็นพระที่นำมาจากพิษณุโลกเพื่อนำมาบรรจุกรุในสมัย

รัชกาลที่ 1 ที่ท่านได้ทรงสร้างวัดโพธิ์ขึ้น พระที่แตกกรุที่วัดโพธิ์ที่บริเวณฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตามระเบียงรอบ พระอุโบสถ ทั้งระเบียงชั้นนอก และ ชั้นใน อายุอยู่ในสมัยอยุธยา พระเป็นเนื้อดินเผาลงรักปิดทอง

 …

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือพระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา facebook.com

 …