บำเพ็ญทุกรกิริยา

ตำนานพระเครื่อง พระพุทธรูปปาง บำเพ็ญทุกรกิริยา

ตำนานพระเครื่อง พระพุทธรูปปาง บำเพ็ญทุกรกิริยา

พระพุทธรูปปาง บำเพ็ญทุกรกิริยา พระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลา ( ตัก ) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยา นั่งสมาธิ มองเห็นพระวรกายซูบผอมจนพระอัฐิ ( กระดูก ) และพระนหารุ ( เส้นเอ็น ) ปรากฏพระพุทธรูปเป็นลักษณะปางนั่ง

ตามพุทธประวัติ พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และความเป็นมาของ ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงศึกษาจนสำเร็จสมาบัติ ๗ จากสำนักอาฬารดาบสและสมาบัติ ๘ จากสำนักอุทกดาบส อุทกดาบสได้ตั้งพระบรมโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอาจารย์เสมอด้วยตนเอง แต่พระบรมโพธิสัตว์เห็นว่าวิชาที่ศึกษามายังมิใช่หนทางแห่งโพธิญาณ จึงอำลาออกจากสำนัก ทรงแสวงหาหนทางตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม มีปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เป็นอุปัฏฐาก พระบรมโพธิสัตว์ทรงกระทำทุกรกิริยา เช่น ลดอาหารลงทีละน้อยๆจนกระทั่งงดเว้นเสวย ร่างกายผ่ายผอม พระโลมา ( ขน ) มีรากเน่าหลุดออกมา แลเห็นพระอัฐิได้ชัดเจนไปทั่วพระวรกาย จะลุกขึ้นก็เซล้มลงไปแทบสิ้นพระชนม์ เลยเป็นที่มาของ พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา tumsrivichai.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *